Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Video: Quân đội dùng xe đặc chủng phu khử khuẩn toàn bộ quận Sơn Trà, Đà Nẵng

(VTC News) - Ngày 3/8, khoảng 10 xe đặc chủng và hàng chục cán bộ chiến sỹ thuộc Binh chủng Hóa học phun hóa chất khử trùng toàn bộ quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Gia Ân