Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

 

Video: Bão số 6 đổi hướng, đi nhanh vào đất liền

Bão số 6 đổi hướng, đi về phía tây và đang di chuyển về phía đất liền Việt Nam; bão có khả năng mạnh lên cấp 12, giật cấp 15.

VTC1