Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vì sao có cách nói 'vắng như chùa Bà Đanh'?

Chùa Bà Đanh hay còn gọi là Bảo Sơn Nữ nằm ở vị trí u tịch, xa dân cư, 3 mặt là sông, khó ra vào.