Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

This browser does not support the video element.

 

Ông Nguyễn Bắc Son: 'Phát biểu của tôi liên quan đến những người từng là đồng nghiệp, cấp dưới nên rất nhạy cảm'

"Phát biểu của tội sau đây sẽ liên quan đến những người đã từng là đồng chí, đồng nghiệp, cấp dưới nên rất nhạy cảm" bị cáo Son nói trước khi tự bào chữa.

Đăng Khoa - Xuân Trường