Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Ngăn chặn thông tin xấu, độc trên mạng xã hội bằng cách nào?

Dù Việt Nam có nhiều giải pháp để ngăn chặn các tin xấu, độc, tin tức giả lan truyền trên các kênh mạng xã hội, tuy nhiên đến nay hiện trạng này vẫn không giảm.

VTC1