Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tại sao vẹt có thể nói như con người?

Bộ não của vẹt có cấu trúc bổ sung, được gọi là vỏ hoặc vòng ngoài bao quanh lõi, giúp chúng có thể sao chép âm thanh.