Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

 

 

Người cao tuổi cần chăm sóc sức khỏe thế nào để tránh lây nhiễm Covid-19?

Bác sĩ Ngô Đức Ngọc đưa ra một số lời khuyên giúp người cao tuổi bảo vệ cũng như phòng tránh lây nhiễm Covid-19.