Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

 

 

 

Nghệ sĩ Trần Hạnh: 'Dù nghèo, vất vả nhưng tôi không bỏ nghề'

Lương thấp, đời sống khó khăn, nhưng nghệ sĩ Trần Hạnh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bỏ nghề.

Đăng Khoa - Thu Giang