Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Ngã mũ trước thiên tài tìm được cách chứng minh 0 0 0 = 6

Nếu được sử dụng tất cả các ký hiệu toán học, bạn có thể chứng minh 0 0 0 = 6?

Câu đố:

Thêm ký hiệu toán học để chứng minh những phép tính sau:

0 0 0 = 6

1 1 1 = 6

2 2 2 = 6

3 3 3 = 6

... 10 10 10 = 6

Lưu ý, chỉ được dùng các ký hiệu, không được thêm số.

 

Quỳnh Anh