Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Kỹ sư Colombia chế mũ 'phi hành gia' chống COVID-19

Các kỹ sư từ Colombia đã thiết kế một chiếc mũ bảo hiểm đặc biệt trông giống như của phi hành gia để ngăn chặn lây nhiễm COVID-19.