Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

PVN: Các dự án Dầu khí ở miền Trung Việt Nam triển khai theo kế hoạch

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa phát thông tin chính thức về ý kiến xung quanh các dự án Dầu khí ở miền Trung Việt Nam.

Theo PVN, các dự án Dầu khí ở miền Trung Việt Nam (bao gồm các dự án trên biển và trên bờ) được Tổ hợp nhà thầu (ExxonMobil, PVN và PVEP) triển khai theo kế hoạch.

Trước những thông tin của dư luận gần đây liên quan đến dự án này, PVN cho biết "không có ý kiến bình luận đối với thông tin không chính thức xung quanh các dự án này".

Kết thúc thông báo, PVN khẳng định sẽ hợp tác với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về hoạt động Dầu khí, sáng tạo và cống hiến của người lao động Dầu khí.

Quỳnh Chi