Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Hệ thống kính viễn vọng hơn 131.000 ăng-ten ở Australia

(VTC News) - Đài thiên văn SKA ở Tây Australia có hệ thống kính viễn vọng gồm 131.072 ăng-ten hình dạng giống cây thông, giúp nghiên cứu vũ trụ sơ khai và sự sống ngoài Trái Đất.

Đăng Khoa - Nhật Thư