Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

 

Dấu ấn 8 năm của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Dù ngành Y tế còn bất cập nhưng cũng không thể phủ nhận những đóng góp tích cực của bà Nguyễn Thị Kim Tiến trên cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế trong suốt 8 năm.

VTC1