Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Đáp án 'cách chứng minh 0 0 0 = 6'

Nếu được sử dụng tất cả các ký hiệu toán học, bạn có thể chứng minh 0 0 0 = 6?

Những phép tính này có thể nhiều hơn 1 cách xử lý. Cách thêm ký hiệu dưới đây được coi là phổ biến và đơn giản nhất để những người không giỏi về toán học cũng có thể hiểu được.

Chúng ta sẽ giải quyết những phép tính đơn giản trước

2 2 2 = 6 => 2 + 2 + 2 = 6

6 = 6 = 6 => 6 + 6 – 6 = 6

7 7 7 = 6 => 7 – 7/7 = 6

5 5 5 = 6 => 5 + 5/5 = 6

3 3 3 = 6 => 3 × 3 – 3 = 6

Với 9 9 9 = 6

Nếu đã làm được phép tính với số 3, chúng ta cũng có thể dùng cách tương tự với số 9

Vì √(9) = 3 nên ta có: √(9) x √(9) - √(9) = 6

Với 4 4 4 = 6

Tương tự, vì √(4) = 2, nên ta cũng dùng cách tương tự với số 2 để thực hiện phép tính với số 4

√(4) + √(4) + √(4) = 6

Với 10 10 10 = 6

Ta có: 3! = 6 

=> √(9)! = 6

=> (√(10 – 10/10))! = 6

Với 1 1 1 = 6

3! = 6 => (1 + 1 + 1)! = 6

Với 0 0 0 = 6

Vì 0! = 1 => (0! + 0! + 0!)! = 6

Với 8 8 8 = 6

Đây được coi là phép tính khó giải nhất trong các phép tính trên.

Ta có:  √(9)! = 6 => (√(8 + 8/8))! = 6

<<< Xem câu hỏi

Tùng Lâm